กลุ่มดาวกางเขนใต้่

Cru - Crucis / CRUX - The Southern Cross


กลุ่มดาวกางเขนใต้ เป็นกลุ่มดาวที่เล็กที่สุด และเป็นกลุ่มดาวทางซีกฟ้าใต้ ประกอบด้วยดาวฤกษ์สุกสว่าง 4 ดวง พาดผ่านแนว"กาแล็กซีทางช้างเผือก" (The Milky Way) เดิมกลุ่มดาวกางเขนใต้ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวม้าครึ่งคน (Centaurus) ซึ่งรอบล้อมทั้งสามด้านของกลุ่มดาวนี้ไว้ โดยเพิ่งถูกแยกออกมา หลัง พ.ศ. 2143 (ค.ศ.1600) โดยแนวตั้งของกลุ่มดาวกางเขนใต้ ถ้าลากจากดาวแกมมา () ไปดาวอัลฟา () จะชี้ไปยังขั้วฟ้าใต้ (โดยประมาณ) โดยที่ดาวอัลฟา จะห่างจากขั้วฟ้าใต้ ประมาณ 25 องศา ส่วนแนวแกนนอน ของกลุ่มดาวกางเขนใต้ ถ้าลากจากดาวเดลต้า () ไปยังดาวเบตา () จะชี้ไปยังดาวเบตา ของกลุ่มดาวม้าครึ่งคน (Centaurus) โดยกลุ่มดาวกางเขนใต้ จะขึ้นไปสูงสุดกลางท้องฟ้า ประมาณเที่ยงคืนปลายเดือนมีนาคม


นิทานดาว

แม้ว่ากลุ่มดาวกางเขนใต้ จะเป็นกลุ่มดาวใหม่ ที่เพิ่งแยกออกมาจากกลุ่มดาวม้าครึ่งคน (Centaurus) แต่เชื่อว่า ถูกค้นพบตั้งแต่สมัยคริสตกาลแล้ว โดยนักบวชชาวคริสเตียนคนแรก จึงให้กลุ่มดาวกางเขนใต้ แทนไม้กางเขนของพระเยซูนั่นเอง ส่วนชาวออสเตรเลีย ที่อยู่ทางตอนกลางของทวีป เห็นเป็นเท้าของนกอินทรี (The Eagle's Foot)รช่วยเหลือของ Medea ราชธิดาของกษัตริย์ Aeetes แห่ง Colchis ที่หลงรักเจสัน ทำให้ทั้งคู่ สามารถขโมยขนแกะทองคำออกมาได้